Η Εταιρία
Ιούλιος, 2007

Η Ενεργειακή Λαμίας Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Λαμίας) ιδρύθηκε στις 14 Ιουλίου 2007 με σκοπό την κατασκευή Φωτοβολταϊκής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική ισχύ 1,69 Mw βάσει του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’’ του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Κατασκευή-Λειτουργία
Ιούνιος, 2011

Η κατασκευή ξεκίνησε 1 Ιουνίου του 2011 , η προσωρινή σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2011 και η Χορήγηση της άδειας λειτουργίας με κωδικό αριθμό 08126430000208 έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 2011

Έργα
Μάιος, 2013

Η Εταιρία εγκατέστησε Φωτοβολταϊκό Σταθμό συνολικής ισχύς 1,69 Mwp στη θέση ‘’Γκαλντεριμάκι’’ του Δήμου Δομοκού, Περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, σε ιδιόκτητη έκταση 54.180,00 τ.μ.

Με τοποθετημένα 7.234 Φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρίας Yingli Solar 235 Wp έκαστο και με τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την μετατροπή της τάσης σε εναλλασσόμενη με χαρακτηριστικά ίδια με αυτά τα δικτύου (101 αντιστροφείς της γερμανικής εταιρείας SMA Sunny Tripower και 2 μετασχηματιστές των 1000 KVA ) καθώς και τις λοιπές αναγκαίες κατασκευές και εγκαταστάσεις.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210-6178800
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 87 - Μαρούσι - Αθήνα
E-mail: elamias@gmail.com